1.  Griefen
   1. Maak geen dingen stuk die niet van jou zijn.
   2. Grief niet naar buiten als je in iemands base vast zit.
   3. Oogst geen farmen die niet van jou zijn zonder toestemming.
   4. Grief niet terug omdat iemand jouw base gegriefd heeft maar contacteer de staff.
  2. Doden
   1. Het doden van andermans dieren is verboden zonder toestemming.
   2. Mensen in de val laten lopen of doden, op wat voor manier dan ook is verboden.
    1. Met uitzondering tot pvp-arena’s of evenementen.
  3. Hacks
   1. Het gebruik van hack clients is verboden.
   2. Het gebruik van mods is verboden.
    1. Met uitzondering op: shaders, optifine
    2. Voor het gebruik van andere mods: vraag na bij staff of het mag.
  4. Chat
   1. Hou de chat beschaafd. We gaan op DMC fatsoenlijk met elkaar om.
   2. Discrimineer of beledig geen mensen.
    1. Met ras, geslacht, geaardheid, aandoeningen, politieke voorkeur, etc. wordt niet gespot.
   3. Iedereen heeft zijn eigen mening en die wordt gerespecteerd (zolang ze niet tegen regel 4b ingaat).
   4. Algemeen beschaafd Nederlands is de voertaal op de server.
   5. Spammen vind niemand leuk, doe dit dan ook niet.
    1. Hieronder vallen meerdere dezelfde of overeenkomende berichten snel na elkaar. De server zal dit in enige mate aangeven als dit teveel gebeurd.
    2. Het gebruik van vele interpunctietekens in een zin die visuele irritatie veroorzaakt wordt beschouwd als spam, denk aan heel veel uitroeptekens, vraagtekens, etc.
  5.  Bouwwereld
   1. Het gebruiken van glitches, bugs, hacks en/of kwetsbaarheden al dan niet met voordeel tot gevolg is niet toegestaan.
   2. Bouw minstens 100 blokken van een andere speler af, tenzij je toestemming hebt naast iemand te bouwen.
    1. Geldt alleen voor bouwwerken. Mijnen kunnen elkaar bijvoorbeeld kruisen.
    2. Uitzondering op deze regel is rond spawn. Hier geldt een radius van 200 blokken en mogen mensen vlak naast elkaar wonen. Zet een gebied af waar jij iets wil bouwen. Hier vlak naast kunnen anderen dan weer bouwen.
   3. Bouw geen beledigende of 18+-bouwwerken.
   4. Verlaat iemands base wanneer dit gevraagd wordt.
   5. Laat geen vliegende bomen achter.
   6. Bouw geen 1×1 torens zonder reden, of haal ze meteen weer weg.
   7. Plaats geen homes in een base van iemand anders zonder toestemming.
   8. Anti-AFK-machines zijn niet toegestaan.
   9. Mob-farms middels spawners zijn toegestaan mits aan onderstaande voorwaarden voorwaarden wordt voldaan.
    1. Moet beschikken over een uitknop. Laat bij twijfel de farm checken door de staff.
    2. Moet beschikken over een mob-trap niet groter dan het oppervlak dat de mob in kwestie inneemt. (voorbeeld: Skeleton > 1×1)
   10. Mob-farms voor mobs die spawnen zonder spawner op unieke locaties (slime chunks, ocean temples, nether fortresses) zijn toegestaan mits voorwaarden.
    1. Mobs mogen niet automatisch gedood worden. Het moet minimaal 1 hit vereisen om ze te doden.
    2. Moeten beschikken over een mob-trap niet groter dan het oppervlak dat de mob in kwestie inneemt. (met uitzondering tot slimes)
    3. Indien er redstone toepassingen gebruikt worden in de farm dient deze te beschikken over een aan/uitknop.
    4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van portals voor het transporteren of spawnen van mobs voor farmdoeleinden.
    5. Uitzonderingen op bovenstaande regels kunnen enkel na toestemming van een stafflid die vervolgens een beveiligde sign met “goedgekeurd” bij je farm zet.
   11. Mob-farms middels grote donkere ruimtes zijn niet toegestaan.
   12. Ironfarms zijn niet toegestaan.
   13. Goldfarms zijn niet toegestaan
   14. Witchfarms zijn niet toegestaan
   15. Endermanfarms zijn niet toegestaan
   16. Te veel dieren of mobs zijn niet toegestaan. Dit word gecontroleerd in een 3×3 chunk gebied met de speler centraal.
    1. Limiet op schapen, koeien, kippen en varkens: 50 per type per 9 chunks.
    2. Limiet op zombies, skeletons, drowned, strays, creepers en spiders: 40 per type per 9 chunks.
    3. Mobs als villagers en bijen zijn uitgesloten van de limieten.
   17. Het manipuleren van spawn rates is niet toegestaan.
   18. Autofarms voor dieren en groenten zijn wel toegestaan.
   19. Auto-sorteersystemen zijn toegelaten.
    1. Moet beschikken over een overflow vuilbak. Oneindig in een lus rondsturen is niet toegestaan.
    2. Rekening houdend met regel 5.20 en 5.21.
   20. Kisten silo’s of kettingen zijn toegestaan tot een maximum van 15 kisten per silo.
   21. Indien redstone-bouwwerken lag veroorzaken, zullen deze worden verwijderd.
   22. Creative
    1. De creative wereld is voornamelijk bedoeld voor heel grote speciale bouwwerken, die je niet zomaar in Survival zou maken.
    2. Redstone setups testen is toegestaan als deze binnen een aantal dagen wel weer weggehaald worden.
    3. Redstone setups voor dienen altijd een aan en uit knop te hebben.
    4. Bouw ten minste 250 blocks verwijderd van een andere speler.
    5. Deze wereld bevat geen end of nether wereld.
   23. Claimen of afsluiten van end-portals is verboden. Indien je er een vind, dien je altijd een duidelijke ingang te laten voor spelers die hier nog vanilla naar zoeken.
  6. Adverteren
   1. Maak geen reclame voor een andere server.
   2. Maak geen reclame voor DMC op andere servers.
   3. Maak geen reclame voor een Youtube kanaal.
    1. Tenzij je hiervoor toestemming aan staff hebt gevraagd voor jouw eigen kanaal.
   4. Ook niet in privéberichten, signs of andere vormen van communicatie op de DMC-platformen.
  7. Veiligheid
   1. Geef nooit persoonlijke gegevens of wachtwoorden door.
   2. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd op jouw eigen account
    1. Log altijd uit als je stopt met spelen.
    2. Laat niet zomaar iemand op jouw account spelen.
    3. Dit geldt ook voor gestolen of gehackte accounts.
  8. Ranks en aankopen
   1. Zomaar om een rank vragen wordt niet geapprecieerd.
   2. De voorwaarden voor een rank kan je bij de uitleg over ranks terugvinden.
   3. Packs verkregen door donatie worden nooit vergoed, om wat voor reden dan ook.
   4. Influencers (YouTubers, Twitch-streamers, etc.) krijgen geen speciale ranks.
    1. Tegenover promoten kan wel een rank staan, deze worden dan door de staff uitzonderlijk gegeven, vraag er niet om.
   5. Sommige packs kunnen verdwijnen met een server reset. Dit zal uitdrukkelijk worden vermeld waar nodig.
  9.  Staff
   1. Respecteer de autoriteit van de staff in hun werk. Zij doen dit vrijwillig.
   2. Maak gebruik van het /helpop-systeem om hulp te vragen.
   3. Meld misbruik of problemen altijd bij de staff en speel niet voor eigen rechter.
   4. Ga niet in tegen beslissingen van de staff.
    1. indien je het niet eens bent kan je hiervoor op discord terecht, maak hier een ticket voor aan. Deze opmerkingen worden te allen tijde serieus bekeken.
   5. Verdoe de tijd van de staff niet met onbelangrijke zaken. Daardoor kunnen ze hun tijd niet bestaan aan dingen die er wel toe doen.
   6. Wil je zelf ook staff worden? Hiervoor zullen, wanneer wij dit nodig achten, sollicitaties worden voor opengesteld.
  10. Andere
   1. Gebruik maken van meerdere accounts op DMC is verboden.
   2. Scammen, oplichten of chanteren wordt niet getolereerd.
   3. Het omzeilen van een straf is verboden.
  11. Discord
   1. De algemene regels van DMC gelden ook op Discord.
   2. Chat-kanalen
    1. Indien je samen een andere game wil spelen kan je gebruik maken van de overige chats.
    2. Gelieve het gebruik van gifs te beperken.
    3. Gebruik voor commands het daarvoor bestemde botchat-kanaal.
   3.  Voice-kanalen
    1. Let op je taalgebruik en volume.
    2. De algemene DMC-regels zijn ook hier van toepassing
    3. Stemvervormers zijn niet toegestaan.
    4. Als je naar muziek wil luisteren, gebruik dan de muziekbot in het muziekkanaal.
   4. Kanalen
    1. #Welkom: in dit kanaal kan je altijd handige linkjes terugvinden die je doorverwijzen naar alle DMC-platformen.
    2. #Mededelingen: hier zal de staff aankondigingen doen over algemene wijzigingen, events, etc.
    3. #hulp-aanvraag: Indien je vragen, suggesties of problemen hebt, kun je via dit kanaal een ticket maken om staff te bereiken. (of eventueel via een privébericht naar een van de staffleden).
    4. #unban-aanvraag Hier kan je via een ticket een unban aanvragen, in geval het zover moest komen. Maak zeker gebruik van het formulier.
  12.  Bestraffingen
   1. Bij overtreding van een regel zal een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.
    1. Bij drie schriftelijke waarschuwingen word je automatisch gebanned.
    2. Schriftelijke waarschuwingen zijn voor iedereen zichtbaar.
   2. Mondelinge waarschuwingen kunnen gegeven worden wanneer een desbetreffend stafflid een schriftelijke waarschuwing een te hoge straf vindt.
    1. Een tweede mondelinge waarschuwing leidt tot een schriftelijke waarschuwing.
    2. Mondelinge waarschuwingen worden gedeeld tussen staff onderling. Denk dus niet dat je iets opnieuw kan doen, simpelweg omdat het stafflid dat de waarschuwing gaf nu niet meer online is.
   3. Bij zware overtredingen (eg. gebruik van hacks, gigantische grief, overmatige spam, etc.) kan een directe ban gegeven worden.
   4. Als een speler het niet eens is met een beslissing van een stafflid, kan deze in beroep gaan via discord. Contacteer een stafflid in een privébericht of maak een ticket aan bij hulp-aanvraag.
    1. De staff gaat onderling in beraad over je beroep en gaat kijken of ze de straf kunnen terugdraaien.
    2. Mondelinge en schriftelijke waarschuwingen kunnen relatief snel afgehandeld worden.
    3. Een unban kan aangevraagd worden, maar het terugdraaien van een ban kan enige tijd duren.
    4. In beroep gaan tegen een straf is een kans die DMC haar spelers biedt die serieus genomen moet worden.

De regels zijn te allen tijde onvolledig en kunnen altijd aangepast worden. Dit betekent dat er ook bestraft kan worden voor ongepast gedrag dat niet op deze lijst terug te vinden is. De strafmaat hiervan wordt dan bepaald door het Stafflid die de overtreding behandelt.

Deze regels gelden op alle DMC-platformen.