DutchMinecrafters biedt haar spelers verschillende ranks aan. De voordelen die spelers krijgen met het behalen van specifieke ranks, worden in onderstaande tabel benoemd. Zowel voor de bouwer- als donateurranks. Op welke manier de bouwerranks exact kunnen worden behaald, staat onder de tabel beschreven.

Voor elke bouwerrank bestaat een donateurrank met dezelfde voordelen. Dus als spelers niet willen wachten op bepaalde voordelen, dan bestaat er de mogelijkheid om deze voordelen te kunnen behalen door middel van een donatie.

Gast Bouwer Trouwe
Bouwer
Meester
Bouwer
Community
Bouwer
Donateur Donateur+ Donateur⁎
Prefix [G] [B] [TB] [MB] [CB] [D] [D+] [D⁎]
Homes 1 2 4 4 6 4 4 6
Warps 0 0 Max. 1 Max. 5 Max. 10 Max. 4 Max. 10 Max. 15
Paarden 0 1 2 4 6 2 4 6
Shops 0 Max. 10 Max. 20 Max. 40 Max. 40 Max. 20 Max. 40 Max. 40
Kits B MB CB D D D
Itemnaam kleuren
Shulker backpack*
Lift signs
Elytra trails
Ptime
Pweather
Tpa
Gekleurde
signs
Creative
toegang
Tpahere
Enderchest
command
Workbench
command
Top
Mypet
Hat
Nickname
Back**

* Open shulkerboxes in je inventory, chests of enderchest
** Is niet beschikbaar wanneer je dood gaat

Ranking systeem

De bouwerranks die DutchMinecrafters aanbiedt, kunnen worden behaald door het spelen op de server. Dit is niet voor elke rank even makkelijk: voor de ene rank hoeft een speler enkel online te zijn en te voten, terwijl eenzelfde speler voor een andere rank iets heel moois moet bouwen. Voor de laatste zal een speler alleen een rank krijgen als de staff vindt dat hij/zij deze waardig is.

Bouwer

🢂 Speel gedurende 5 uur op de server.
🢂 Vote minimaal 3 keer voor onze server.

Trouwe Bouwer

🢂 Speel gedurende 50 uur op de server.
🢂 Vote minimaal 30 keer voor onze server.

Meester Bouwer

🢂 Bouw een indrukwekkend bouwwerk in de survival-wereld. Om het vergeven van deze rank eerlijk te laten lopen voor alle spelers, heeft DutchMinecrafts hiervoor een intern beoordelingssysteem dat rekening houdt met onder anderen:

🢂 De grootte
🢂 De omgeving
🢂 Hoe mooi een bouwwerk is (afwerking, originaliteit, ligging, …)
🢂 Variatie in materialen
🢂 Redstone (hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, …)
🢂 Hoeveel mensen hebben eraan gewerkt

Spelers kunnen altijd aan de staff vragen of een bepaald bouwwerk in aanmerking komt voor deze bouwerrank. Als dit het geval is, zal het bouwwerk door drie staffleden beoordeeld worden en krijg je feedback en/of een rankup.

Een voorbeeld van een bouwwerk dat voldoet aan de eisen is te vinden bij /warp liveofded.

Community Bouwer

🢂 Deze rank wordt enkel in uitzonderlijke gevallen uitgereikt. Alleen spelers die iets op de server gebouwd hebben dat bijdraagt tot de community, mensen samenbrengt en een leuke tijd bezorgt of van algemeen nut kan zijn voor de server, komen hiervoor in aanmerking. Men moet hierbij denken aan:

🢂 Een winkelcentrum
🢂 Een spleef
🢂 Een bootrace parkour
🢂 Een elytra parkour
🢂 ….

Een project voor deze bouwrank kan werkelijk van alles zijn. Daarnaast mag het bouwwerk enkel dienen voor de functie waarop een speler wil dat het beoordeeld wordt. In zekere zin moet het bouwwerk ook voldoen aan de eisen vermeldt bij Meester Bouwer. Ook zal de bijdrage vanuit de community meegerekend worden in de beslissing voor een eventuele rankup:

🢂 Hoeveel spelers maken gebruik/genieten van het bouwwerk
🢂 Hoe frequent zijn er spelers aanwezig
🢂 Hoe lang trekt het al spelers en zal het een blijvende treflocatie zijn

Vragen om deze rank is niet mogelijk. Spelers zullen zelf door de staff aangesproken worden als zij vinden dat hij/zij deze rank verdiend.

Het beoordelingssysteem voor Meester Bouwer en Community Bouwer is uitgebreider dan genoemd. Het volledige systeem is enkel onder staff bekend en wordt continu bijgestuurd.

De inhoud van ranks en packs kunnen op ieder moment worden aangepast als dit nodig is.

Donaties zijn te allen tijde op vrijwillige basis. Voor elke donatie krijgt een speler als dank een rank of pack. Deze worden nooit vergoed.
Door middel van microdonaties kunnen specifieke items verkregen worden. Deze verwijden bij een map reset (een reset wordt altijd uitdrukkelijk en ruim van te voren gemeld).